Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6872 98d2 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaszydera szydera
Reposted frompjoter pjoter viaszydera szydera
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viaszydera szydera
Jest coś pięknego w tym zadowoleniu, w tej bezbolesności, w tych znośnych przyczajonych dniach, kiedy ani ból, ani rozkosz nie mają odwagi krzyczeć, kiedy wszystko tylko szepcze i skrada się na palcach.
— Hermann Hesse – Wilk stepowy
„Kiedyś potrafiłem zagłębić się w lekturze na długie godziny – dzisiaj walczę, by skupić się na kilku stronach. Czuję niemal fizycznie, jak coś wyrywa mnie z lektury: mój umysł przeskakuje z tekstu do innego strumienia informacji, nawet gdy nie ma żadnego innego strumienia informacji”
— J. Dukaj "Google zgwałciło nam mózgi"
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
LUDZIE!
Potrzebna jest krew dla Łukasza Zwolana który niespodziewanie zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. W pierwszej fazie leczenia niezbędna jest duża ilość krwi. Krew można oddać dla chorego w centrum krwiodawstwa w szpitalu papieskim w Zamościu lub którymkolwiek punkcie pobrań w regionie i kraju. Wystarczy podać imię i nazwisko "Łukasz Zwolan" oraz nazwę placówki, w której przebywa "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie". To niewiele, a może uratować życie. Udostępniajcie dalej i oddawajcie krew, aby pomóc!
Reposted fromnezavisan nezavisan viaforever-blue forever-blue
Reposted fromkelu kelu viaszarakoszula szarakoszula
7182 3e95
Reposted fromfungi fungi viapessimist-life pessimist-life
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
8239 d44b
Reposted fromkyte kyte viamadamebutterfly madamebutterfly
Dlaczego zakładamy, że wszelkie związki prowadzą do ustatkowania się? Poczekaj na kogoś, kto nie pozwoli, żeby życie Ci uciekło, kto rzuci Ci wyzwanie i cierpliwie poprowadzi poprzez Twoje marzenia. Kogoś spontanicznego, z kim możesz się zatracić w tym świecie. Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromlovvie lovvie viaimponderabiliaa imponderabiliaa
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś ‘nago psychicznie’. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
3976 0ec4
Reposted fromzciach zciach
4019 2884 500
Reposted fromzciach zciach
5554 99a0
Reposted fromretaliate retaliate viapessimist-life pessimist-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl